Gıda Hijyen ve Kalite Yönetimi

Gıda Hijyen ve Kalite Yönetimi

Kalite yönetim sistemleri, misafir güvenliği, gıda hijyeni konularında uzman, tecrübeli kadromuzla, hijyen denetimi danışmanlık, sertifikasyon ve eğitim projeleri yürütürüz.

  • Gıda Hijyen ve Su Güvenliği Denetimleri ,
  • Gizli Müşteri Denetimleri,
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
  • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,
  • ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

konularında danışmanlık, eğitim ve sertifikasyon hizmeti vermekteyiz.

NASIL YAPIYORUZ ?

Teknolojinin imkanlarından maksimum seviyede yararlanarak hizmet verdiğimiz işletmelere odaklı hijyen denetimlerimizi; yazılım programı ile gerçekleştiriyoruz.

Denetimin sonuçlarının denetim bitiminde zaman kaybetmeden görülebileceği,

İşletme yetkilisinin, Kullanıcı adı / şifre ile giriş yaparak; cep telefonundan, bilgisayar ve tablet üzerinden rapora ulaşılabildiği programımızla raporlama faaliyetlerini yürütmekteyiz. Raporlama denetim uygunsuzluklarına ait görselleri de içermektedir. Denetime ilişkin, istatistiksel veriler, rakip işletme analizleri, bölge analizleri, departman analizleri yine aynı program üzerinden alınabilmektedir.

Rapor sonucu 85-100 puan aralığında olduğu taktirde, işletmeye Başarı Sertifikası verilir.

Tüm işletmelerde kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerini yürütürüz.

YAPTIĞIMIZ İŞİN FAYDALARI ?

İşletmelerde kalite yönetim sistemleri kurulması, işletmede standart ve toplam kalite ilkelerinin uygulanması,

işletmenin sürekliliğinin sağlanması, değişken ve belirsizlikler nedeniyle hataların, ekonomik kayıpların önlenmesi,

işletme faaliyetlerinin müşteri penceresinde izlenmesi, ve işletmenin finansal, müşteri, iç süreç ve öğrenme gelişme ölçümleri ile gerçek performansının izlenmesini sağlamaktadır.

Hijyen denetimleri ile, gıda hijyeni, personel ve ekipman hijyeni kontrol altına alınır.

İşletmeden ürün ve hizmet alan insanların bu hizmetler nedeniyle hastalanmalarını, zehirlenmeleri önler.

İşletme personelinin eğitim ve gelişimi sağlanır, işletme markasının değer kaybetme riski azaltılır.

İşletmenin ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlanarak, rekabet gücü artırılır.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereklilikleri eksiksiz yerine getirilir. Haksız reklamasyonların önlenmesinde, 3. Taraf denetim sonuçları hukuksal süreçte kanıt amaçlı kullanılır.

Gıda Hijyen ve Kalite Yönetimi