Mimari Tasarım ve Projelendirme

Mimari Tasarım ve Projelendirme

Müşteri tercihi üzerine; Projede yer alacak Proje Müelliflerinin (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Peyzaj, İç Mekân Tasarımı vb.) belirlenmesi ve sözleşmelerinin hazırlanması hizmeti verilmektedir.

Mühendislik-Peyzaj ofislerinin, tasarım kriterleri doğrultusunda uyum içinde, koordineli olarak çalışmasının sağlanması, projeye entegrasyonu ve yönetimi yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

  • Proje Bilgilendirme Toplantılarının verilmesi
  • Konsept-Avan-Ruhsat ve Uygulama Proje Aşamalarının koordinasyonu ve birbiri ile eş güdümünün (superpozesinin) sağlanması,
  • Değer Mühendisliği Yapılması; Projenin her aşamasında en verimli ve ekonomik yapı sistemi ve malzeme seçiminin yapılması hizmetleri verilmektedir.

Otel mimarisinde günün trendinden çok, geleceği tasarlıyoruz.