Finansal Bütçeleme ve Denetim Danışmanlığı

Finansal Bütçeleme ve Denetim Danışmanlığı

Bir markanın finansal hedeflerine başarıyla ulaşması için finansal eğitim ve denetleme önemlidir. Standartlaşma ve denetleme markanın karlılığını, sürekliliğini ve rekabet gücünü doğrudan etkiler…

Kontrol sisteminin temel amacı işletme içinde var olan ve risk oluşturan unsurlara dikkat çekmek ve bu riskleri gerçek tehditlere dönüşmeden en az zarar ile karşılamak amacıyla gerekli tedbirleri almaktır…

Finansal Kontrol Sistemi Kurmak

  • Finansal yönetim politikalarını ve standartları oluşturmak
  • Bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak
  • İşletme varlıklarının korunmasını sağlamak
  • Hata ve yolsuzlukların önlenmesini sağlamak

Standartların Denetlenmesi

  • Uygulamaya geçilmiş olan tüm standartların kontrolünü sağlamak
  • Gerçekleştirilen tüm kontrolleri rapor halinde yatırımcılara sunmak