01.

İlkelerimiz & Değerlerimiz

  • Kendimizi ölçülebilir sosyal etki yaratmaya adadık; bize göre “ölçülebilir olan yönetilebilirdir”.
  • Kendimizi “fark yaratanlar” olarak tanımlıyoruz; sosyal inovasyon ruhumuz her girişimimizi besliyor.
  • Toplumu ileriye taşımak üzere iz bırakıyor, model yaratıyoruz.
  • Her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor, fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışıyoruz.
  • Değer yaratmada müşterilerimiz ortaklarımızdır.
  • İşbirliklerinin sinerji yarattığına inanıyoruz.
  • Kaliteli ve özenli çalışma tarzımızdan asla ödün vermeyiz.
  • Yeni, farklı bakış açılarına her zaman açığız; hayat boyu öğrenmeye yatırım yaparak kendimizi sürekli geliştiriyoruz.
  • Sosyal ağların gücüne inanıyoruz; yaratılan değerin yaygınlaşması paylaşmakla mümkün, paylaşınca huzur buluyoruz.
  • Yaratıcılık ve yenilikçilik asla vazgeçmeyeceğimiz temel değerler.

“Bilmek yeterli değil; Uygulamalıyız, İstemek yeterli değil; Yapmalıyız.”
Goethe

02.

Değerlerimiz

Değerlerimiz; dünyadaki tüm medeniyetlerin ekonomilerinin çarkları olan işletmelerin insanlığa, doğaya ve evrensel değerlere uygun bir şekilde işlemesini sağlamak üzere bu işletmelerin kuruluş vizyonlarından iş yapma şekillerine kadar tüm alanlarda onlara yön vermek, faaliyetlerini bu çerçeveye odaklayarak işletmek ve işletme performanslarını arttırmak üzere hizmetler ve ürünler geliştirmektir. Bu ürün ve hizmetlerin genel karakteri yenilikçi ve çözüm odaklı olmaları ve somut katma değer artışı sağlamalarıdır.

İşimiz sadece ticaret değil bilimi temel alan sürdürülebilir ekonomik modellerle dünya ekonomisinin sağlıklı bir yapıya kavuşması, genel olarak bölgesel ya da yöresel değil küresel anlamda doğru işlerin doğru bir şekilde yapılmasına hizmet edecek faaliyetler yürütmektir. Bu hedef bağlamında ülkemiz başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinde de bu misyon dahilinde ürün ve hizmetler üreterek müşterilerimize, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza değer yaratmak işimizin temelini oluşturur.

03.

Vizyon

Uluslararası vizyona sahip deneyimli ve dinamik bir ekibiz. Farklı uzmanlık alanlarına sahip zengin kadromuz müşterilerimize değer yaratan hizmetler ve ürünler geliştirme noktasındaki gücümüzün temelini oluşturur.

Türkiye’nin yetiştirdiği küresel bir bakış açısına sahip güçlü bir organizasyon olarak insanlığa fayda sağlama ve değer üretme felsefesiyle hareket etmekteyiz. İşimizde uzmanlık ve mükemmeliyetçilik konusunda taviz vermeden çok çalışmak tüm ekibimizin sahip olduğu bir özelliktir.

Sürekli öğrenmek, bilgiyi faydalı ürün ve hizmetler şeklinde işlemek ve insanlığın hizmetine sunmak hepimizin idealidir. İşimizi bir sanat olarak görür ve iyi bir sanat eseri yaratmak için tarihten, kültürümüzden ve doğadan ilham alırız.